| | | | | |Publicaties

Verslagboeken studiedagen

 • Opvoeden in billijkheid: hoe streng moet onze aanpak zijn? (1999), 123 blz.
  Niet meer voorradig


 • Welzijnswerk en eindtermen, praktijkvoorbeelden en vragen (1996), 138 blz.
  Kostprijs: € 6


 • Leerlingenbegeleiding: een antwoord op veranderende leerlingsituaties (1993), 139 blz.
  Kostprijs: € 6


 • De drie werelden van Johnny en Marina. Spanningen tussen school, gezin en leeftijdsgroep (1990), 75 blz.
  Niet meer voorradig


  De verzendingskosten zijn inbegrepen in de vermelde prijzen.

  Verslagboeken kan u hier online bestellen of versturen via dit bestelformulier.


Jubileumnummers

Jubileumnummer 2015
Welwijs bestaat 25 jaar: in het voorjaar 1990 verscheen het eerste nummer van Welwijs en in december 2014 rolde het honderdste nummer van de pers. Naar aanleiding hiervan werd een jubileumnummer samengesteld. Dit speciale nummer bevat: 18 artikels - geselecteerd uit de 25 jaar -over het thema diversiteit, een overzicht van alle artikels die de voorbije 25 jaar werden opgenomen en alle cartoons van de hand van Jan De Graeve -IAN- die bijdragen van Welwijs illustreerden sinds 2005.

Jubileumnummer (februari 2015), 156 blz. kostprijs: 8 euro (inclusief verzendingskosten).

Het jubileumnummer kan u hier online bestellen of versturen via dit bestelformulier.

Jubileumnummer 2005
Naar aanleiding van 15 jaar Welwijs werd het maartnummer van 2005 een speciaal Welwijsnummer. Dit nummer bevat drie delen: een selectie van reeds verschenen artikels, een overzicht van alle artikels die de voorbije 15 jaren in Welwijs werden opgenomen en alle cartoons die Jan De Graeve -IAN- maakte ter illustratie van bijdragen in Welwijs.

Jubileumnummer (maart 2005), 152 blz. kostprijs: 6 euro (inclusief verzendingskosten)

Het jubileumnummer kan u hier online bestellen of versturen via dit bestelformulier.


Studiedagen

Studiedag "Turbulente leerlingen. Probleemgedrag op school positief aanpakken" - 1 oktober 2019

 • Sociale bindingen op school: resultaten van een onderzoek
  Dieter Burssens, Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
 • Nieuwe autoriteit en verbindend gezag
  Sven Bussens, Hogeschool Gent, Vakgroep Orthopedagogiek
 • Een herstelgericht antwoord op agressief en norm-overtredend gedrag
  Tom van Waterschoot, PrOS - CGG De Pont
 • Wegzending vermijden. Het Ris-K-project
  Laurent Thys, voormalig Directeur VCLB Leuven


Studiedag "Meertaligheid als hefboom in onderwijs en welzijn
" - 2 oktober 2018

 • Voorbij het binaire. Hoe de meertalige realiteit op school en in de klas integreren met het leren van de schooltaal?
  Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit en Leren, vakgroep taalkunde, Universiteit Gent
 • Meertaligheid binnen gezinnen – de relatie met taalleren, identiteit en welbevinden
  Patrizia Civetta, Foyer vzw, Brussel.
 • Anderstaligheid in de jeugdhulp: Wat als taal niet genoeg zegt?
  Katrien Lauwereys, OTA Vlaams-Brabant & Brussel vzw, Brussel
 • Elk een andere weg naar eenzelfde taal
  Leslie Moineau, OKAN Roeselare
 • Via metrotaal.be op weg naar coherent meertaligheidsbeleid
  Koen Mattheeuws, Steunpunt Diversiteit en Leren & Schoolmakers, Gent


Studiedag "Radicaal Integraal. Emanciperend werken aan radicalisering in onderwijs en welzijn
" - 4 oktober 2016

 • Radicale vragen
  Dieter Burssens, voorzitter van de studievoormiddag
 • Iedereen racist. De multiculturele droom ontleed
  Alain Van Hiel, vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie, UGent
 • Radicaal voor jongeren. De impact van het radicaliseringsbeleid op het jeugdwerk en onderwijs
  Pascal Debruyne en Nina Henkens, Uit De Marge, Department of Social & Political Sciences, UGent
 • Bounce – versterken van weerbaarheid tegen gewelddadige radicalisering
  Gert Winters, Arktos vzw, Leuven
 • Diversiteit – pedagogisch perspectief - Chiro Brussel
  Griet Verschelden, Sociaal Werk, Hogent
 • Radicaliteit insluiten
  Chris Wyns, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Dienst Lerenden, Brussel


Studiedag "De armoedekloof overbruggen. Onderwijs, welzijn en alle betrokken actoren samen aan de slag
" - 6 oktober 2015

 • Armoede in gezinnen met kinderen: de leefwereld in beeld
  Kristel Driessens, Karel de Grote Hogeschool, Antwerpen
 • Armoedebestrijding als thema in de LOP's
  Katrien De Boyser, LOP-deskundige
 • "Het vermogen van onderwijs" bij (kwetsbare) jongeren
  Caroline Vandekinderen, Vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek, UGent


Studiedag "Allemaal anders. Sleutelen aan een uitdagend onderwijs in diversiteit
" - 7 oktober 2014

 • Welwijs: 25jaar aandacht voor diversiteit in onderwijs en welzijnswerk
  Nicole Vettenburg, Welwijs
 • Superdiversiteit als kader voor onderwijs en welzijn in de 21ste eeuw
  Dirk Geldof, Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen HUBrussel, Opleiding Sociaal Werk, Karel de Grote-Hogeschool
 • Taal en welbevinden in een diverse school, een praktijkverhaal
  Hans Hendriks, Basisschool De Wereldreiziger, SO Antwerpen
 • Diversiteit is de norm. Er leren mee omgaan de uitdaging
  Piet Van Avermaet, Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent
 • Tijd voor een nieuwe autoriteit?
  Bart Colson, PAika , UZ Brussel


Studiedag "In de clinch. Een welzijnsgerichte aanpak van conflicten in en rond de school
" - 26 februari 2013
Een aantal bijdragen zijn opgenomen in het decembernummer van Welwijs (2012).

 • “Wat is er met jou?!” Over het gedrag van jongeren en het effect hiervan in de school
  Tom van Waterschoot, coördinator PrOS, CGG De Pont Mechelen
 • Hoe je met het schoolteam tot consensus kunt komen over straffen en belonen
  Monique D’Aes, GO! Nascholing Brussel
 • Herstelgericht werken focust op een relatiebeleid in plaats van op een sanctiebeleid
  Maria Beerten, medewerker PrOS, CGG De Pont Mechelen, hergo-moderator en
  nascholer herstelgericht werken op school
 • De jongerencoach: vertrouwenspersoon voor leerlingen in risicosituaties
  Hugo Degive, CAW Metropool, Jongerencoaching Borgerhout


Studiedag "Krachten bundelen. Over leerkrachten en hun welzijnspartners.
" - 4 oktober 2011
Een aantal bijdragen zijn opgenomen in het septembernummer van Welwijs (2011).

 • Gericht ondersteunen van leerkrachten bij het omgaan met diversiteit - Inge Van de Putte, Hogeschool Gent
 • Een nieuwe rol voor leerkrachten én leerlingen: een Brussels experiment - Kurt De Prins, Imelda-Instituut
 • De leerkracht, de school en het CLB: naar een constructieve samenwerking - Fran Geedts, CLB De Klaver
 • ADHD-toolkit: doelgericht en spelenderwijs gedrag veranderen - Ilse De Witte, UZ Leuven
 • De leraar is geen solist meer - Antonia Aelterman, UGent, vakgroep onderwijskunde

Studiedag "Een boekentas vol zorgen..." - 5 oktober 2010
De bijdragen zijn opgenomen in het septembernummer van Welwijs (2010).


Studiedag "Omgaan met maatschappelijk kwetsbare leerlingen
" - 6 oktober 09

 • De theorie van Maatschappelijke Kwetsbaarheid - Nicole Vettenburg (Majong/UGent)
 • Het straathoekwerk vertelt: de relatie als koevoet - Erik Castermans (Astrov)
 • Maatschappelijke kwetsbare leerlingen motiveren tot studeren - Marijke Luykx (CLB Gemeenschapsonderwijs)
 • Een brede school-aanpak van maatschappelijke kwetsbaarheid -
  Karolien Lecoutere & Mary-Ann De Meijer (Pedag. begeleidingsdienst Gent)
 • Maatschappelijke kwetsbaarheid in het buitengewoon onderwijs -
  Dirk Moulart & Katrien Delmaire (MPI – 't Craeneveld)
 • Omgaan met maatschappelijke kwetsbaarheid in het basisonderwijs - Dirk Bicker (Basisschool De Wereldreiziger)

Studiedag "Preventie in het onderwijs" - 7 oktober 2008