| | | | | |Abonnementen

U hebt nog geen abonnement op Welwijs?
Met Welwijs blijft u op de hoogte van de nieuwste trends en evoluties, experimenten en projecten, tips en handvaten voor de praktijk, onderzoeksresultaten en kritische commentaren over de wisselwerking tussen onderwijs en andere sectoren zoals het algemeen welzijnswerk, de gezondheidszorg, het jeugdwerk.

Een jaarabonnement kost:

  • 30 Euro voor instellingen en organisaties
  • 25 Euro voor particulieren
  • 22 Euro voor een groepsabonnement (vanaf 5 abonnementen)
  • 35 Euro voor buitenlandse abonnementen

Bekijk hier voorbeeld van een WELWIJS-nummer in pdf.

Een abonnement kan u hier online bestellen of versturen via dit bestelformulier