| | | | | |WELWIJS - Auteursinstructies

De redactie Welwijs vraagt bij het indienen van een artikel rekening te houden met volgende punten:


1. Technische richtlijnen
- Lengte van de tekst: ongeveer 18 000 karakters (inclusief spaties).
- Het artikel start met een korte situering van het onderwerp (max. 600 karakters, inclusief spaties).
- Op het einde van het artikel: naam en (post)adres vermelden, daarna volgen eindnoten en bibliografie.
- Illustratief materiaal (tekening, logo en/of foto) is welkom, maar dienen beperkt te blijven (richtlijn maximum 2).
- Tabellen en figuren kunnen toegevoegd worden, maar dienen eveneens beperkt te blijven (richtlijn maximum 2).
- Bijdragen worden opgestuurd naar de persoon die u contacteerde.


2. Aanwijzingen voor de tekst
- Gebruik vooral een heldere, eenvoudige taal en mijd vakjargon. Het lezerspubliek van Welwijs is een diverse groep en kent mensen uit onderwijs, welzijnswerk en jeugdwerk. Indien nodig, kan een aparte toelichting worden gegeven in een ‘kadertje’ bij het artikel.
- In de tekst worden geen afkortingen gebruikt. In eindnoten kan dit wel.
- Vermijd zoveel mogelijk woorden en citaten in een vreemde taal.

Enkele tips voor een vlot leesbaar artikel

- Knip lange zinnen in meerdere kortere zinnen:
Niet: Bij de start krijgen de jongeren een schrift, waarin zij iedere dag hun bedenkingen noteren om op die manier tot meer zelfinzicht te komen.
Wel: Bij de start krijgen de jongeren een schrift. Daarin noteren zij iedere dag hun bedenkingen. Op die manier moeten zij tot meer zelfinzicht komen.
- Maak passieve zinnen actief:
Niet: Er wordt gewerkt aan een beter schoolklimaat
Wel: Het team werkt aan een beter schoolklimaat
- Schrap hulpwerkwoorden.
Niet: Op die manier zal men trachten de jongeren te motiveren
Wel: Op die manier tracht men de jongeren te motiveren
- Vermijd 'lege' tussentitels. Leg liever een stukje van de inhoud bloot:
Niet: Doelstelling van het project
Wel: Naar een betere ondersteuning van de leerkracht
Niet: Conclusies
Wel: Spijbelen is niet altijd een probleem

3. Literatuurlijst
Van elke in de tekst geciteerde publicatie (boek, hoofdstuk, tijdschriftenartikel, enz.) wordt achteraan de volledige bibliografische referentie opgenomen. De referenties worden als volgt opgesteld:

Voor boeken:
Matthijssen, M., Meeus, W., Van Wel, F., (red.) (1986). Beelden van jeugd, leefwereld, Beleid, Onderzoek, Groningen, Wolters-Noordhoff.
Voor artikels:
Van Lieshoudt, C. (1990). De school, een dominante opvoeder? Jeugd en samenleving, 1990, 10, 230-240.

U vergemakkelijkt het werk van de eindredactie aanzienlijk door de vermelde instructies zo goed mogelijk op te volgen. Met dank,

De redactie Welwijs.